ضرب تمپو|کلیپ کده

ضرب تمپو نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ضرب تمپو ضدن دانیال همراه با عاشور علیزاده تماشا کنیدچه می کنند