فیلم طاهری جبرئیل را آگاهی می داند

طاهری جبرئیل را آگاهی می داند نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
طاهری جبرئیل را آگاهی می داند (منکر وجود این فرشته ی الهی است) تفکر قرآنی را اسطوره ای می داند و عزرائیل را قانون خستگی می داند.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم