فیلم طراحی مفهومی دنیایی ساخته شده از شیشه

طراحی مفهومی دنیایی ساخته شده از شیشه نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
این ویدیو برای ارائه یک نمونه طراحی مفهومی به خوانندگان کتاب خلق محصول ناب از محمد آکوچکیان (آکادمی مجازی ایرانیان) بارگزاری شده. www.elearnever.com

 دانلود فیلم با لینک مستقیم