طرح تصفیه فاضلاب شهری بدون مصرف انرژی|کلیپ کده

طرح تصفیه فاضلاب شهری بدون مصرف انرژی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
محققان در اسپانیا مشغول آزمایش روی این موضوع هستند که چگونه می توان با استفاده از الکتروباکتری روشهایی برای تصفیه آب پیدا کرد که با محیط زیست سازگار باشد.باکتریهایی را که ضمن تجزیه مواد آلی زائد الکتریسیته تولید می کنند، می توان در تصفیه آب به کار برد. دانشمندان طرحی اروپایی می خواهند از الکتروباکتری برای تصفیه آب استفاده کنند. واحد آزمایشی این طرح:http://imetland.eu/ در سویل اسپانیا قرار دارد.