طرز نصب و تعویض نانو فیلتر تصفیه هوا کولر آبی کولپاک|کلیپ کده

طرز نصب و تعویض نانو فیلتر تصفیه هوا کولر آبی کولپاک نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
محیط《 داخل کولر 》بدلیل تولید حداقل ۶ نوع آلاینده خطرناک موجب آلوده تر شدن
هوای ورودی به داخل ساختمان میشود.
تنها جاده مقابله با آن ، قرار دادن فیلتری است که در داخل کولر و پس از آلودگیها قرار گیرد.
آلودگیهایی شامل:
۱-بخار روغن موتور و ذرات گریس
۲-دوده و ریزگرد تسمه
۳-ذرات و ریزگرد پوشال
۴-حشرات، سوسک و تخم و لارو درون پوشال
۵-ذرات رنگ بدنه و زنگ زدگی
۶-املاح و رسوبات جدا شده از بدنه