طرفدارن نامزد ها باید جنبه داشته باشند( خامنه ای)|کلیپ کده

طرفدارن نامزد ها باید جنبه داشته باشند( خامنه ای) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا