طولانی ترین کلمه در هر زبان کدام است؟|کلیپ کده

طولانی ترین کلمه در هر زبان کدام است؟ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بلندترین کلمه در هر زبان کدام است؟ دوربین یورنیوز به زبان های مختلف سر زده و از خبرنگاران هر زبان این سوال را پرسیده است.