عشقبازی سازهای عاشق – تار، ویولون، پیانو|کلیپ کده

عشقبازی سازهای عاشق – تار، ویولون، پیانو نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
عشقبازی سه ساز تار و ویولون و پیانو – جلیل شهناز، پرویز یاحقی، جواد معروفی
آواز اصفهان – تمبک: جهانگیر ملک – آلبوم: راز