عصبانیت چمران: من دیگر در شورا نخواهم ماند|کلیپ کده

عصبانیت چمران: من دیگر در شورا نخواهم ماند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
عصبانیت چمران: من دیگر در شورا نخواهم ماند؛ دیگه نمیخواد مرا بكوبید