عصر جمعه تدوین جدید|کلیپ کده

عصر جمعه تدوین جدید نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شعر از کمحمد ارداقیان
اهنگ از:علی اصغر ارداقیان
تنظیم ازک: حسام ساروخانی
تدوین از :سارا اکبری
اجرا به وسیله گروه کرال اوای مهر ( قزوین)