عقب نشینی آمریکا از تلاش سودمند روسیه درجنوب سوریه تشکر|کلیپ کده

عقب نشینی آمریکا از تلاش سودمند روسیه درجنوب سوریه تشکر نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
با اقدام به موقع و تاکتیکی همپیمانان ایران حزب الله روسیه، طرح بازکردن جبهه دوم علیه سوریه درمرزهای سوریه-اردن باشکست روبرو شد. بسیار مفید، پنتاگون ستایش روسیه برای آرام کردن تنشهای در سوریه پس از حملات هوایی ائتلاف پنتاگون روسیه با کمک به آرام کردن اوضاع در جنوب کشور جنگ زده سوریه اعتبار است. هر چند که با وجود یک سری از حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در نیروهای طرفدار دولت در آن منطقه می آید.