علائم بیماری تب کریمه کنگو|کلیپ کده

علائم بیماری تب کریمه کنگو نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
http://www.iribnews.ir/fa/news/1654520