دانلود فیلم علی کوچولو این آقا کوچک Ali Kocholoo In Marde Koochak – 35

دانلود فیلم علی کوچولو این آقا کوچک Ali Kocholoo In Marde Koochak نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
لی لی لی لی لی
لی لی لی حوضک
علی کوچولو
این آقا کوچک
علی کوچولو
تو قصه های
مثل من و تو
اون دور دورا نیس
نه قهرمانه
نه خیلی ترسو
نه خیلی پرحرف
نه خیلی کم رو
خونه شون در داره
در خونه شون کولون داره
حیاط داره ایون داره
اتاقش تاقچه داره
حیاطش باغچه داره
باغچه ایی داره گل گلی
کنار حوضش بلبلی
لای لای لای
اینم باباشه
چه خالیه جاش
رفته به جبهه
خدا به همراش
علی کوچولو
چه خوب و نازه
بازم او داره
حرفای تازه

*******
حیاطش باغچه داره
باغچه ایی داره گل گلی
کنار حوضش بلبلی
لای لای لای

 دانلود فیلم با لینک مستقیم