عوامل موثر بر یائسگی زودرس|کلیپ کده

عوامل موثر بر یائسگی زودرس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
خانم دکتر مشیری متخصص زنان نکات قابل توجهی را درباره پیشگیری از یائسگی زودرس گوش زد می کنند.