غافلگیری یک دزد حین سرقت|کلیپ کده

غافلگیری یک دزد حین سرقت نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
یک سارق در ساکرامنتوی آمریکا حین دزدی از خودرو به وسیله مالک آن غافلگیر شد.