دانلود فیلم فرچه و برس برقی و گاز پاک کن سونیک تماس:۰۹۳۶۷۴۶۹۶۰۸ – ۲۵

دانلود فیلم فرچه و برس برقی و گاز پاک کن سونیک تماس:۰۹۳۶۷۴۶۹۶۰۸ نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
مدل سری برس در هر بسته شامل:
قلم مو برس برقی سودمند موی زبر متوسط__
قلم مو برس برقی مخروطی__
برس و قامو متوسط ​​___
قلموی برس با سر زاویه دار___
دسته برسها نیازمند ۴ عدد باطری قلمی ( که میتوانید از باطری قلمی شارژی نیز استفاده کنید) . ___
برای خرید و توضیحات بیشتر به آدرس http://linemarket.ir/electric-brushes/ مراجعه کنید.یا در تلگرام سفارش دهید.۰۹۳۶۷۴۶۹۶۰۸

 دانلود فیلم با لینک مستقیم