فقط ایران و مقاومت به استکبار «نه» گفتند|کلیپ کده

فقط ایران و مقاومت به استکبار «نه» گفتند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
عضو مطرح جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: تنها این مقاومت فلسطینی است که همراه با ایران به استکبار نه گفت؛ امیدوارم روزی کشورهای عربی هم در کنار ایران قرار گیرند وهمچون ایران به استکبار «نه» بگویند.