فلوت و خانواده|کلیپ کده

فلوت و خانواده نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
خانوادهء موسیقایی کدیور با تمامی مشغله ها و مشکلات اقتصادی روزمره همچنان استوار پیش میرند.
ای کاش همه خانوادهای شهرم(کرمانشاه) از ایشان الگو بگیرند.