فنون مذاکرات تجاری|کلیپ کده

فنون مذاکرات تجاری نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
برنامه ۱+۲۰ سری برنامه های گفت و گوی مدیریتی با رویکرد آموزشی و کاربردی. موضوع برنامه سوم: فنون مذاکرات تجاری