فیلم فیلمبرداری جذاب از توله های گرگ به کمک دوربین متحرک

فیلمبرداری جذاب از توله های گرگ به کمک دوربین متحرک نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
پراکندگی جغرافیایی گرگ های خاکستری از هر نوع سگ سان دیگری (به استثنای سگ) بیشتر است. اندازه و وزن گرگ ها در نقاط مختلف بسیار متفاوت است. به این صورت که عموماً در عرض های جغرافیایی بالاتر (مناطق شمالی) گرگ ها جثه بزرگتری دارند و این مطابق با اصل اکولوژیکی برگمان است.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم