فیلم/ ویدئویی عجیب از شبهای روشن روسیه|کلیپ کده

فیلم/ ویدئویی عجیب از شبهای روشن روسیه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
در اوایل خرداد طلوع و غروب خورشید آن قدر به هم نزدیک می شوند که خورشید در افق نمی رود. درنتیجه شبها هوا روشن است. دراین کلیپ ساعت ۳ صبح است.