قایم شدن پشت در اتاق دلیل نجات این آقا از داعش در مجلس|کلیپ کده

قایم شدن پشت در اتاق دلیل نجات این آقا از داعش در مجلس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
در موقع حمله داعش به اتاق دفتر یکی از نمایندگان مجلس که باعث کشته شدن دو نفر از پرسنل آنجا شد این آقا خود را پشت در پنهان کرده بود و داعشیها هنگام تیراندازی و ویدیو گرفتن متوجه آن نشده بودند خودتان ببینید!