فیلم قصه های بی بی و بابا میهمانهای بی بی و بابا

قصه های بی بی و بابا میهمانهای بی بی و بابا نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
بی بی، یک پیرزن خوش زبان و بابا، یک پیرمرد مهربان است. آن دو سالیان سال است که در کنار یکدیگر زندگی آرامی را به سر می برند. بچه های روستا، بی بی و بابا را خیلی دوست دارند.
بی بی و بابا در یک روستا زندگی می کنند. هربار اتفاقات ساده ای برای آنها پیش می آید که با تلاش و کوشش، همکاری و همفکری، کمک همدیگر و بعضی وقت ها هم بچه ها، به حل آن می پردازند. اهالی روستا هرکدام در یکی از ماجرا ها نقشی ایفا می کنند. گاهی در این اتفاقات، حیوانات اهلی خانه نیز تأثیر می گذارند.

این چیه؟
https://goo.gl/ImXmdk

قصه های بی بی

 دانلود فیلم با لینک مستقیم