فیلم قصه گوى پیر شهرم، بگذر آرام از كنارم

قصه گوى پیر شهرم، بگذر آرام از كنارم نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
مهربانی و دوستی با مخلوقات بیگناه خداوند را به كودكانمان بیاموزیم
آرامشى را كه همراه با همزیستى گربه در زندگى بدست مى آید،
براى شما آرزمندیم.
اینم كودكى كه خیلى راحت با پیشول ها داره بازى میكنه
فقط ایرانه كه فكر میكنند از گربه موجود به این پاكى هزار كوفت و مرض میگیرند
در صورتى كه در كشورهاى پیشرفته كودك با گربه ها بزرگ میشه
از لحاظ دینى هم میشود با نیم خورده گربه وضو گرفت

 دانلود فیلم با لینک مستقیم