قطار هر هفته چند افتتاح در ایستگاه ۶۰|کلیپ کده

قطار هر هفته چند افتتاح در ایستگاه ۶۰ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بهره برداری رسمی از تعریض پل فلزی – اپیزود اول – مدیریت روابط عمومی شهرداری