قطعه شور انگیز حسین علیزاده با سرعت بالا|کلیپ کده

قطعه شور انگیز حسین علیزاده با سرعت بالا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نوازنده تار سجاد حقگو
سجاد حقگو این قطعه را با سرعت ۲۰۰ اجرا کرده