كامنت سنجی بهترین کانال آپارات(حتما شرکت کنید)|کلیپ کده

كامنت سنجی بهترین کانال آپارات(حتما شرکت کنید) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نفر اول دنبال میشه تبلیغ کانال و ۱۰ لایک و ۵ كامنت نفر دوم یک درخواستی بده و دنبال میشه و ۸ لایک و ۳ كامنت نفر سوم دنبال میشه ۵ لایک و ۲ كامنت و نفر چهارم دنبال میشه و ۳ لایک و ۱ كامنت و نفر پنجم دنبال میشه و ۱ لایک و ۱ كامنت حتما شرکت کنید