كلیک فارسى: فناورى در خدمت پلیس|کلیپ کده

كلیک فارسى: فناورى در خدمت پلیس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
در این برنامه کلیک فارسی با یکی از واحدهای پلیس در آمریکا همراه می شویم تا ببینیم آنها در جریان فعالیت های روزانه شان از چه تکنولوژی هایی استفاده می کنند. به سراغ یک منجم آماتور رفته ایم که کشفش خبرساز شده است. نرم افزارهایی برای ساختن تصاویری زیبا از سیارات و ستارگان معرفی می کنیم. و به شهر کن در فرانسه می ر ویم تا از تکنولوژی های تازه در عرصه تبلیغات و آگهی های تجاری سر در آوریم.
مشترک شوید: http://bit.ly/1wjlifC
وبسایت ما: http://www.bbc.co.uk/persian/
فیسبوک: https://www.facebook.com/bbcpersian
توییتر: http