لزگی – اجرا: حسن میرزاخانی|کلیپ کده

لزگی – اجرا: حسن میرزاخانی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تکنوازی سنتور قطعه لزگی از ردیف موسیقی – اجرا: حسن میرزاخانی

https://telegram.me/hasanmirzakhani.