ماجراجویی تازه دکتر حسین ناصری در تورنتو|کلیپ کده

ماجراجویی تازه دکتر حسین ناصری در تورنتو نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
حسین ناصری مبتکر طرح مدیر ماجراجو ، پس از تجربه پرش در کشورهای امریکا ، مالزی ، چین و تایلند ، آلمان و … اینبار
از ارتفاع ۱۲۵۰۰ پایی سقوط آزاد دیگری را تجربه نموده و بار دیگر در اوج هیجان ، غلبه بر ترس و قرارگیری در بحران را
تمرین کردند.