ماهور|کلیپ کده

ماهور نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بهزاد رواقی :
مدتیست پس از شروع به کار رستوران
در طبقه زیرین آموزشگاه ، نوای هواکش رستوران که از کنار پنجره کلاس من عبور میکند ، گاه و بیگاه در لابلای نواختن و کلاس درس موجبات آزردگی میگردد .
اما آزردگی از نوای مکرر و ممتد صوت موزیکال نت Re, چرا که محکوم و به ناچار از نت شاهد Re مستفیض میشوی .
چند بار بر این آزردگی و اجبار بر آشفتم و با ثمین در میان گذاشتم با خواه