متیو گودوین کتابش را می خورد|کلیپ کده

متیو گودوین کتابش را می خورد نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
متیو گودوین،تحلیل گر سیاسی،گفته بود اگر کوربین در انتخابات از ۳۸درصد بیش تر رای بیاورد،کتابش را می خورد.حزب کارگر ۴۰درصد رای آورد و مجری یک برنامه تلویزیونی او را وامی دارد کتاب بخورد