مجتبی عسگری در جشنواره موقام کشور آذربایجان|کلیپ کده

مجتبی عسگری در جشنواره موقام کشور آذربایجان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اجرای شب نهایی و کسب مقام اول و جایزه ۱۵۰۰۰ یورویی جشنواره بین المللی موسیقی "موقام" کشور جمهوری آذربایجان به وسیله گروه نسیم طرب به خوانندگی مجتبی عسگری در سال ۲۰۱۳