مجری الجزیره به اعراب:کرامت را از ایرانی ها بیاموزیم|کلیپ کده

مجری الجزیره به اعراب:کرامت را از ایرانی ها بیاموزیم نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
سخنان شنیدنی مجری الجزیره خطاب به اعراب: کرامت را از ایرانی ها بیاموزیم**مجری الجزیره قطر خطاب به اعراب می گوید: آیا شایسته نیست به جای دشمنی با ایران کرامت را از آنها بیاموزیم؟ سخنان او را در ویدئوی زیر بشنوید.