فیلم مدیای مخصوص چاپ بر روی چرم

مدیای مخصوص چاپ بر روی چرم نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
کاغذهای مخصوص برای چاپ بر روی چرم طبیعی و مصنوعی
شرکت Shockline که توسط ی دستگاه Eco Solvent چاپ شده اند.

Www.mirtecdigital.com
۸۸۳۶۲۵۱۰-۱۷

 دانلود فیلم با لینک مستقیم