فیلم مدیریت خشونت های خانگی

مدیریت خشونت های خانگی نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
درگیری های خانوادگی یکی از موقعیت هایی است که امکان دارد در دوران بارداری برای برخی از خانواده ها پیش بیاید. در این فیلم خانم امینه کاکایی، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، در مورد راهکارهایی ساده و کارآمد برای پرهیز از پیش بردن بسیاری از موقعیت های معمول درگیری بین زوج ها و پیشگیری از بروز و تکرار دعواها در دوران بارداری برای شما صحبت می کند.
http://madarsho.com/s/v/Sm

 دانلود فیلم با لینک مستقیم