مرتفع ترین پل معلق خاورمیانه|کلیپ کده

مرتفع ترین پل معلق خاورمیانه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
پل کابلی نفررو طرح مطالعاتی پاعلم ساخته شده به وسیله شرکت مهندسی بندگارجمٰ ٰٰ.این پل بر روی دره گنج یا دره خزینه در شهرستان پلدختر در استان لرستان قرار دارد و بزرگترین پل معلق خاورمیانه ست