مردی که در برنامه زنده کتابش را خورد!|کلیپ کده

مردی که در برنامه زنده کتابش را خورد! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نویسنده انگلیسی که گفته بود اگر حزب کارگر در انتخابات رای بیاورد کتابش را می خورد، مجبور شد در برنامه زنده تلویزیونی و مقابل دوربین کتابش را بخورد!