مردی که کتابش را خورد!|کلیپ کده

مردی که کتابش را خورد! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مردی که کتابش را خورد!

نویسنده انگلیسی که گفته بود اگر حزب کارگر در انتخابات رای بیاورد کتابش را می خورد، مجبور شد در برنامه زنده تلویزیونی و مقابل دوربین کتابش را بخورد!