مردی که کت شلوار ۵۰- سال پیش را بر تن دارد..!!!!!|کلیپ کده

مردی که کت شلوار ۵۰- سال پیش را بر تن دارد..!!!!! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مهمان ماه عسل ادعای عجیبی کرد، وی گفت: این کت شلوار که تن من هست مربوط به ۵۰ سال پیش می شود.