فیلم مرکزحرفه آموزی به کم توانان ذهنی ( مرکز ارمغان عصر) – ۹

فیلم مرکزحرفه آموزی به کم توانان ذهنی ( مرکز ارمغان عصر) نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
اینجا خانه کار و امید است… این مرکز ابتدا راهی است برای افراد کم توان ذهنی، تا آینده خود را پیدا کنند …

 دانلود فیلم با لینک مستقیم