مرگ شاعرانه جوانی ۱۸ ساله|کلیپ کده

مرگ شاعرانه جوانی ۱۸ ساله نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
▪️ آرماندو، در ناآرامی های اخیر ونزوئلا کشته شد، در حالی که با ویولون در تظاهرات ضد دولتی شرکت کرده بود. گروهی از نوازنده های هموطنش به یاد او ویولون زدند.