کلیپ مسافرت به آلماتی ، شهر باغها – metropolitans

مسافرت به آلماتی ، شهر باغها – metropolitans نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
*آلماتی، پایتخت قزاقستان را شهر هزار رنگ می نامند. دنیس کین آمریکایی که برای تحصیل از کالیفرنیا به این شهر آمده بود، عاشق و شیفته این شهر شده و همینجا مانده است. او که فرهنگ و کوچه پس کوچه های شهر را بخوبی می شناسد، یک تور گردشگری به نام «آلماتی با پای پیاده» به راه انداخته است.*

آلملاتی، پایتخت قزاقستان مجموعه ای از چند منطقه کلان شهری است. تاریخ این شهر به دوران راه ابریشم باز می گردد. این شهر قلب اقتصادی و قطب فرهنگی قزاقستان است.

دنیس کین زمانی که از کالیفرنیا برای تحصیل به آلماتی آمده…
مطالب بیشت

 دانلود فیلم با لینک مستقیم