مسی در اولین تمرین برای آرژانتین مهارتش را به رخ کشید !|کلیپ کده

مسی در اولین تمرین برای آرژانتین مهارتش را به رخ کشید ! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روز گذشته لیونل مسی برای اولین بار تحت هدایت سرمربی تازه آرژانتین یعنی خورخه سامپائولی تمرین کرد . مسی با خنده وارد زمین شد و در طول تمرین نیز بسیار فعال بود که این مساله مورد توجه رسانه ها قرار گرفت .