فیلم مشاغلی که ما به اتوموبیل ها می بازیم و برنده میشیم

مشاغلی که ما به اتوموبیل ها می بازیم و برنده میشیم نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
دانش اتوموبیل تنها محدود به کارهای ساده نظیر ارزیابی ریسک اعتباری و مرتب سازی نامه ها نیست– امروزه ، توانایی انجام کارهای پیچیده تر، مانند نمره دهی به مقالات و تشخیص بیماریها را دارد. با پیشرفت های که در جاده هست، یه سوال سخت؟ آیا ربات کار شما را در آینده انجام خواهند داد؟

 دانلود فیلم با لینک مستقیم