مشاهده بی سابقه نهنگ قاتل در آب های بوشهر|کلیپ کده

مشاهده بی سابقه نهنگ قاتل در آب های بوشهر نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نهنگ ارکا یا نهنگ قاتل معمولا در آبهای قطبی مشاهده می شود و حضورش در آبهای ایران تأمل برانگیز است