مشکل انگشت مکیدن در کودکان نوپا|کلیپ کده

مشکل انگشت مکیدن در کودکان نوپا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
دکتر حانیه صالحیان در رابطه با مشکل انگشت مکیدن کودکان نوپا و نحوه برخورد با آن توضیحات ارزمشندی ارائه داده اند.

مرکز مشاوره اکسیر

www.psychoexir.com