مصاحبه با آیت الله سید حسن خمینی | کامل|کلیپ کده

مصاحبه با آیت الله سید حسن خمینی | کامل نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
برنامه ی نگاه یک | شبکه ی اول سیما | پخش مستقیم
۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۶