مصاحبه شجریان با تلویزیون صدای آمریكا VOA

مصاحبه شجریان با تلویزیون صدای آمریكا VOA نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا

.mp4