معرفی اعضای ارکسترکودکان باران-ترنم ملایی-نوازنده ویولن|کلیپ کده

معرفی اعضای ارکسترکودکان باران-ترنم ملایی-نوازنده ویولن نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ ارکستر کودکان باران به سرپرستی وحید خُرمی ۲ ساله شد و به این مناسبت ویدیو مستندی از این ارکستر با حضور اعضای ارکستر و خانواده هایشان و هنرمندان کشور تهیه شد.